KOUČING

Ako Vám vie kouč a koučovanie pomôcť?

Poznáte to, keď sa v niektorých problémoch “motáte”ako v začarovanom kruhu a neviete sa z nich dostať? Alebo chcete dosiahnuť svoje ciele, ale Ste akoby paralyzovaný a neviete sa rozhýbať, aby Ste napredovali za ich splnením?

Koučing Vám vie naozaj účinne pomôcť nájsť si riešenia týchto problémov a dosiahnuť svoje ciele.

Ale nielen to, aj keď sa to zdá na prvý pohľad ako to najdôležitejšie. Pomôže vám byť lepšou verziou samého seba a objaviť čo je pre Vás v živote naozaj to dôležité a čo Vám naopak bráni žiť uspokojujúci a šťastný život. Koučovanie z Vás vytiahne to skryté vo vnútri. Sám pokladám toto uvedomenie, ktoré sa pri koučingu prirodzene objavuje, za rovnako dôležité, ako samotné riešenie.

A prečo teda potrebujem kouča, keď si na tie riešenia vlastne prichádzam sám? Asi to poznáte, že v problémoch sa môžeme vŕtať mesiace, ba aj roky a nejako sa z nich nevieme dostať. Pomocou koučingu vieme prísť na úplne iný pohľad na našu situáciu. Vieme objaviť to riešenie, lebo vymeníme náš „pobyt v krajine problémov“ za „pobyt v krajine riešení (viac o tom nižšie v otázkach a odpovediach).

Pri koučovaní je pre klienta veľmi povzbudzujúce a posilňujúce práve to, že si vlastne (aj keď s pomocou koučingu) objaví to riešenie sám. Dodá mu to veľkú sebadôveru a posilnenie do ďalšieho života. A preto aj keď som sám kouč, pravidelne využívam služby kolegov koučov. A odkedy to robím, tak sa posúvam rýchlejšie za svojimi cieľmi a problémy „sa riešia“ oveľa ľahšie.

Tu som spísal pár najčastejšie kladených otázok a odpovedí ohľadom môjho koučovania:

FAQ:

Odpovede na často kladené otázky ku koučingu:

Koučing prebieha v podstate ako rozhovor formou kladenia otázok. Niekedy je možné využiť aj pomôcky ktoré, lepšie pomôžu pozrieť sa na situáciu z nového uhlu alebo ľahšie umožňujú nájsť nové riešenie.

Ak Vás to nebude vyrušovať, môžte si počas koučingu robiť poznámky na papier. Má to dve funkcie. Tá hlavná je, aby Ste tie dôležité veci na ktoré prídete, nezabudli. A tá druhá, že pri písaní rukou sa aktivujú určité centrá v mozgu, ktoré pomôžu nielen si to lepšie zapamätať, ale aj lepšie si ujasniť myšlienky, ktoré si zapisujete, prípadne pri písaní prísť na úplne nové myšlienky.

Koučovanie prebieha buď ako video rozhovor cez Skype, Messenger, Zoom alebo Hangouts alebo je možné sa stretnúť osobne v Senci, prípadne ísť niekde v okolí na "koučovaciu prechádzku."

Albert Einstein je známy jedným výrokom: „ Nemôžme vyriešiť naše problémy takým spôsobom rozmýšľania, akým sme ich vytvorili.“ Inak povedané aj - „Problém sa nevyrieši z úrovne kde vznikol.“

Často nie je ľahké sa človeku samému dostať z „roviny problémov“ do „roviny riešení“. Hlavne ak sa v tom probléme už dlho vŕtame. Aj keď tomu často neveríme, máme to riešenie „schované“ v sebe, alebo aspoň máme všetky zdroje, aby sme ho našli. Niekedy ale potrebujeme niekoho, kto nám pomôže sa na tú rovinu riešení dostať, a tam už to svoje riešenie uvidíme.

Správne položená otázka a všetky ostatné dôležité prvky koučingu vedia umožniť úžasné veci a aj celý proces koučingu je vytváraný tak, aby Ste si to riešenie, ktoré vám tak dlho unikalo, vedeli nájsť.

Je to hlavne:

 • nájdenie riešenia svojej situácie,
 • ujasnenie si krokov k dosiahnutiu cieľa,
 • získanie väčšieho uvedomenia ohľadom seba alebo konkrétnej záležitosti,
 • zvýšenie sebavedomia,
 • rýchlejšie dosiahnutie cieľa,
 • zvýšenie efektivity a výkonu,
 • podpora osobnostného rastu,
 • zlepšenie konkrétnych schopností,
 • podpora pri zmene a zavedení nových zvyklostí,
 • ujasnenie si svojich cieľov,
 • objavenie vnútornej sily a sebadôvery do budúcnosti,
 • koučing už zo svojej podstaty prináša aj väčšiu zodpovednosť(accountability) pri robení konkrétnych krokov...
  Hľadanie riešenia – napríklad:  
 • Ako nájsť prácu, ktorá by ma vnútorne uspokojovala?
 • Trávim veľa času v práci a mám ho málo na rodinu a hobby. Ako mať work-life balance?
 • Chcem začať fungovať na voľnej nohe ale neviem sa k tomu odhodlať.
 • Mám problémy so vzťahmi na pracovisku a neviem čo s tým.
 • Cítim sa v živote nešťastný/á a bez naplnenia. Čo s tým?
 • Neviem ako predať svoje schopnosti.
 • Neviem čo sú moje talenty a na čom mám postaviť svoje živobytie.
 • Väčšinu času strávim na meetingoch a rôznymi neproduktívnymi aktivitami. Ako z toho von? ...
Dosiahnutie cieľa – napríklad:
 • Potrebujem zvýšiť efektivitu v práci.
 • Chcem dosiahnuť väčšiu finančnú nezávislosť.
 • Môj cieľ je popracovať na kariérnom postupe.
 • Chcem si naplánovať ako postupne zmeniť doterajšiu profesiu.
 • Moja nízka sebadôvera mi veľmi negatívne ovplyvňuje život. Ako si ju vybudovať?
 • Chcem si jasne stanoviť svoje pravidlá fungovanie ako freelancer, aby mi to negatívne neovplyvňovalo súkromný život.
 • Potrebujem si ujasniť kto je moja cieľová skupina, aby som vedel lepšie zacieliť svoj marketing a následne zvýšil tržby...
Ciele aj riešenia môžu byť samozrejme z rôznych oblastí, uviedol som len niektoré situácie súvisiace hlavne s pracovnou oblasťou.    
Štandardný koučovací rozhovor trvá hodinu. V prípade potreby, záujmu a voľného časového priestoru na oboch stranách je ho možné predĺžiť. Brief coaching je veľmi efektívny prístup koučovania zameraný na riešenie a klienti bývajú prekvapený koľko sa toho dá za hodinu stihnúť.

Cena za hodinu koučingu je 50 EUR.

Verím vo fungovanie koučingu, aj samotnej metódy BRIEF coaching zameranej na riešenie a tiež v svoje schopnosti ako kouča. Preto poskytujem garanciu. V prípade, ak prvé koučovacie stretnutie nebudete považovať za prínosné, tak vám peniaze za koučing vrátim. Jediný predpoklad je porozumenie toho, čo koučing je a aký je rozdiel od poradenstva a mentoringu. Poskytujem aj služby mentoringu – pozri otázku nižšie. Cena je rovnaká.

Či to stojí za to: Ku koučovi sa ide väčšinou s dôležitým cieľom, ktorý chce človek dosiahnuť alebo s problémom, ktorého vyriešenie by malo podstatný vplyv na kvalitu života. Takže je tam veľký predpoklad, že to za to naozaj stojí.

Zaujímavé je, že veľa úspešných ľudí dáva vďaku za svoj úspech aj koučingu a aj keď by sa zdalo, že to už nepotrebujú, naďalej pravidelne využívajú služby kouča.

Používam techniky BRIEF coachingu. Je to metóda koučingu zameraná na riešenie a je veľmi efektívna.

Na nájdenie cesty k riešeniu niekedy stačí už len jedno stretnutie. Niekedy môže byť potrebné aj niekoľko stretnutí. Preto nevyžadujem zakúpenie si balíkov, ako to bolo pri mojej prvej skúsenosti ako klient kouča pred rokmi, kde som mal na výber len z balíkov od 4 do 12 sedení.

Napríklad pri hľadaní ako sa rozhodnúť v životnej situácii väčšinou postačuje 1 stretnutie. Pri realizácii veľkých zmien v živote môže byť vhodné sa stretnúť aj niekoľko krát.

Pri dosahovaní dlhodobých cieľov alebo napr. trvalého zvyšovania výkonnosti, trvanie koučovacieho vzťahu a frekvencia stretnutí závisí úplne od potrieb a požiadaviek klienta. Frekvencia môže byť napr. jedno sedenie za mesiac alebo podľa potreby.

Úplne naisto to vedieť nebudete, kým to neskúsite. Vodítka pre to, či som pre vás vhodný, vám môže poskytnúť aj tento blog, z ktorého môžete vidieť moje skúsenosti, môj príbeh a môj prístup.

Používam prioritne techniky a postupy Brief Coachingu, čo je koučing zameraný na riešenie. Som žiakom Kláry Giertlovej, priekopníčky koučovania na Slovensku, ktorá je lektorkou Brief Coaching tréningových programov Švajčiarskeho inštitútu Solution Surfers.

Som koučom certifikovaným Medzinárodnou federáciou koučov (ICF - International Coach Federation) a som členom Slovenskej asociácie koučov.

V podstate všetky tie oblasti, ktoré riešim aj tu na blogu. Spadajú pod business coaching, life coaching a personal development coaching. Sú to hlavne tieto konkrétne záležitosti:
 • dosiahnutie cieľov v pracovnej oblasti,
 • zvýšenie efektívnosti a výkonnosti (nemanuálne činnosti),
 • nájdenie poslania a vnútorne napĺňajúcej práce,
 • zmena profesie,
 • work-life balance,
 • ako sa v živote pohnúť ďalej (v osobnom živote, v pracovnej ale aj duchovnej oblasti
 • zvýšenie sebahodnoty, sebadôvery, zodpovednosti...,
 • začatie podnikania,
 • prechod na „voľnú nohu“ a celkovo freelanceri
 • kariérny plán, postup a rozvoj,
 • vzťahy na pracovisku alebo v biznise…
Kouč pomôže nájsť klientovi vlastné, pre neho najvhodnejšie riešenie. Pri poradenstve je konzultant ten, ktorý dáva svoje rady klientovi, ako by mal vyriešiť svoj problém. Pri koučingu sa kouč hlavne pýta a pri poradenstve hlavne odpovedá. Každý druh služby má svoje opodstatnenie. Treba len vedieť, v akom prípade je ktorý vhodný.

Koučing je ideálny pri hľadaní riešení alebo dosahovaní cieľov, ktoré sa týkajú vás ako človeka (teda nie nejakých konkrétnych odborných znalostí, techník, predpisov…).

Príkladom môžu byť otázky typu: Čo chcem v živote dosiahnuť?, Ako zvýšiť svoju sebadôveru?, Aké je pre mňa ideálne povolanie?, Mám zostať v tomto zamestnaní alebo je čas na zmenu?, Ako mám byť viac efektívny?, Ako vyriešiť problém so šéfom? Koučing je zároveň aj o rozvoji potenciálu klienta.

Poradenstvo je vhodné pri získavaní informácii alebo odporúčaní ohľadom špecifického procesu, techniky, metódy. Na implementáciu SAP-u si najmete SAP konzultanta a na to ako podať žiadosť o fondy z EÚ si najmete poradenskú firmu, ktorá sa tým zaoberá. Alebo napr. už ste sa rozhodli, že chce začať podnikať a založiť firmu. Vyhľadáte teda právneho alebo daňového poradcu, aby vám pomohol so založením s.r.o.-čky a zabezpečením právnych povinností.

Áno, ponúkam aj mentoring. Mentoring je vlastne odovzdávanie skúseností v nejakej oblasti alebo nejakých konkrétnych schopností a skúseností. Nie je to ale štýlom ako v prípade poradenstva, keďže mentor je vlastne taký „sprievodca“, ktorý pomáha mentorovanému rýchlejšie sa učiť alebo vyvíjať v konkrétnej oblasti. Tiež sa pýta (aj keď v menšej miere ako kouč) ale najmä poskytuje svoje rady a odovzdáva skúsenosti. Mentoring poskytujem v týchto oblastiach:
 • Zmena profesie a začatie nanovo v úplne novej oblasti.
 • Zvyšovanie efektivity a výkonnosti v práci (nemanuálneho charakteru).
 • Prechod zo zamestnania na voľnú nohu a fungovanie ako freelancer.
Ak máte záujem o mentoring, odporúčam najskôr naozaj dobre vedieť čo chcete v živote, aké sú vaše ciele a smer, ktorým chcete ísť. Ak to ešte neviete, najlepšie to zistíte pri koučingu. Priame rady v tomto by vás mohli zaviesť na pre vás nevhodnú cestu.

Tomu kto nechce si nechce priznať, že zodpovednosť za svoj život má v svojich rukách. Niečo na štýl, ako keď ide pacient k lekárovi, aby ho vyliečil takým spôsobom, aby mu len dal nejakú zázračnú pilulku a on nech nemusí nič robiť ani meniť a môže pokračovať vo svojom doterajšom nezdravom štýle života. Ak aj budú v takom prípade nejaké výsledky, tak len dočasné.

Pri koučingu si človek potrebuje uvedomiť túto svoju zodpovednosť za svoj život. Kouč mu pomáha si nájsť pre neho najlepšie riešenia a dosiahnuť ciele, ale on za neho tie ciele nedosiahne.

Pošlite mi email alebo použite kontaktný formulár v sekcii kontakt. V odpovedi dostanete najbližšie možné termíny aj s ďalšími inštrukciami. Ak sa potrebujete ešte niečo spýtať, prosím použite tiež email, prípadne si môžeme dohodnúť telefonický rozhovor na konkrétnu hodinu, keďže na telefóne nie som ľahko zastihnuteľný.

Pár slov od klientov:

Zuzana Németh

“Na začiatku som vôbec netusila, čo to ten koucing vlastne je… Už viem🙂bolo to veľmi milé a príjemné sedenie s Martinom, kde ma plynule, pomocou otázok vovádzal do centra diania môjho problému. Otvorilo sa s jeho pomocou veľa tém a zároveň aj riešenia. Najlepšie na tom je, že som v podstate na to prisla sama☺️, len som odpovedala na otázky. Je to úžasné a Martin je veľmi pokojný a empaticky človek, ktorému som nemala problém sa otvoriť. Doporučujem každému a prajem veľa lasky❤️

Dana Barčiaková

“Niekedy je ťažké vyznať sa sám v sebe a v čase dôležitého rozhodovania je dobré, ak človek môže verbalizovať pred niekym svoje myšlienky. Martin mi cez koučing pomohol upratať si v mojom vnútri, porozumieť sebe samej a vyriešiť si pre mňa náročné rozhodnutia. Je skvelý poslucháč, vie zachytiť to podstatné, drží sa témy a naviguje tak, aby sa človeku rozjasnilo. Ak budem v budúcnosti riešiť pre mňa ťažké veci, určite ho opäť oslovím.”

Anna L.

Martin mi pomohol stanoviť si priority v mojom pracovnom živote, vďaka nemu som sa naučila ako zvládať stresové situácie a ako veriť svojim rozhodnutiam. Ako coach bol trpezlivý, a aj keď som často odchádzala od témy, vždy ma správne usmernil. Vrelo odporúčam 😀.