fbpx

Každý niečo rieši, ale …

0

Každý niečo rieši.

Niekto rieši vzťahy, niekto peniaze, iný zase zdravie, ďalší prácu alebo deti … a často aj viac z toho naraz.

Život nás učí rôznymi spôsobmi. Je to ako chodenie to rôznych škôl.

Niekedy chceme, aby sme radšej chodili do inej školy (do tej „ľahkej“, do ktorej chodí ten druhý), alebo najradšej nechodili do žiadnej.

Pre toho druhého, tá jeho škola vôbec nie je ľahká.

Nám sa z vonkajšieho pohľadu len zdá „ľahká“, lebo buď sme dané „vyučovacie predmety“ už zvládli alebo proste kým v danej situácii sami nie sme, tak to nevieme objektívne zhodnotiť.

Veľmi prospešný postoj je:

Tá moja škola je pre mňa tá najlepšia.

Keď už pre nič iné, tak preto, že popieraním, utekaním, zatváraním očí tú školu nezvládneme. Samo sa to nevyrieši.

A z takejto „školy“ sa len tak odísť nedá, je to niečo ako povinná školská dochádza.

Postoj – „Život je škola“ nám pomáha pristupovať k výzvam ako k niečomu, čo sa potrebujeme naučiť, vďaka čomu sa rozvíjame.

Ďalšie prospešné prístupy

A vieme to skombinovať aj s prístupom život ako hra.

Pri hre je väčšia zábava a ľahšie sa zvládajú tie nepríjemné aspekty učenia.

Ďalšie prospešné prístupy sú tiež:

➤ život ako cesta,

➤ život ako dobrodružstvo,

➤ život ako príležitosť,

➤ život ako dar,

Neprospešné prístupy

A naopak sú aj neprospešné prístupy:

➤ život ako boj,

➤ život ako prekážka,

➤ život ako obetovanie sa,

➤ život ako väzenie

Je dobré vedome si vybrať svoje prístupy, lebo aj keď o tom nerozmýšľame, tak podvedome nejako k životu pristupujeme.

A často to je práve niektorý z neprospešných prístupov na štýl – „život ako boj“.

A prístupy vieme kombinovať a úspešne používať na rôzne životné situácie a výzvy.

Na zamyslenie:

Aký prístup je vám sympatický, a ktorý naopak je pre vás odstrašujúci?

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner