fbpx

Nájsť si čas na seba, pokoj a rovnováhu v živote

“ Takto žiť mi nedáva zmysel! Len samý stres, naháňanie a povinnosti. Všetko robím narýchlo s vyplazeným jazykom a ako keby len prežívam svoj život. Vôbec nemám čas na seba a na to, čo mi poskytuje naplnenie a zmysel.

Našli Ste sa v týchto slovách? Viete, že chcete zmeniť to neustále naháňanie sa v práci aj doma. Ten stály stres a napätie, v ktorom žijete.

Čítate rôzne motivačné články a Ste odhodlaný, že sa do toho pustíte. A keď sa konečne chcete do toho pustiť, tak proste neviete ako. Alebo aj urobíte prvý krok a po prvom „akože“ neúspechu Ste na tom psychicky ešte horšie.

Čo je to, čo Vám pomôže konečne sa pohnúť ďalej?

 

Niečo, čo zohľadní Vašu konkrétnu situáciu. A potrebuje tam byť aj niečo, čo zohľadní Vás ako jedinečného človeka. Nie nejakú šablónu alebo všeliek, ktoré by mali zaručene fungovať na každého.

Aj keď to tak niekedy nemusí vyzerať, na svoj život je najväčší odborník on sám. Najťažšie na tom ale býva, ako nájsť v sebe tú silu odhodlať sa k zmene a objaviť tie riešenia, ktoré mi budú naozaj fungovať.

Ako to môžem vyriešiť?

Každý ideme jedinečnou cestou a hodí sa pre nás to naše jedinečné riešenie. Niekoho situácie sa možno trochu podobajú, ale iné bude načasovanie, konkrétne okolnosti a ľudia na ich ceste.

V tejto otázke žiadne najlepšie univerzálne riešenie pre každého neexistuje.

Stretol som sa (či už vo svojom živote alebo pri práci s klientmi) s rôznymi účinnými spôsobmi ako sa pustiť do riešenia takejto situácie napr.:

 • určiť si čo sú priority a tie ostatné sa naučiť nechať ísť,
 • prestať tráviť voľný čas na Facebooku a instagrame,
 • zmeniť prácu,
 • zapojiť na inej úrovni členov rodiny do domácich prác,
 • skorej chodiť spávať, čo umožní kvalitatívne iný štart do nového dňa,
 • začleniť prvky minimalizmu do svojho života,
 • začať ráno cvičiť,
 • prestať sa snažiť plniť prioritne očakávania druhých ľudí,
 • vyčleniť si pre seba pevný čas bez ohľadu na požiadavky druhých,
 • nájsť si prácu na čiastočný úväzok a prehodnotiť doterajší nákladný štýl života,
 • jasne si v práci stanoviť hranice, čo je moja zodpovednosť a čo je práca za kolegov,
 • určiť si svoje hodnoty a podľa toho určiť aké aktivity majú zelenú a aké stopku,

Ľahšie sa to však vymyslí ako zrealizuje. Keby to bolo také ľahké, tak by to už človek dávno urobil. Nájsť si svoje konkrétne riešenie je len začiatok. Aby sa zmena uskutočnila je potrebné vedieť o čo sa môže konkrétny človek oprieť a začať po malých krokoch vytrvalo konať.

A to boli len niektoré z riešení na „vonkajšej úrovni“. Omnoho dôležitejšie sú tie vnútorné uvedomenia, ktoré umožňujú, aby tie nájdené riešenia vôbec mohli byť úspešne zrealizované.

Tak, aby nastal naozajstný vývoj človeka a posun v jeho živote na vyššiu úroveň.

Môže ísť napr. o uvedomenia typu:

 • že za touto situáciou je malá sebahodnota,
 • treba prijať, že sa nedá stihnúť všetko a nastaviť si iné očakávania,
 • uvidieť ako silno na mňa vplýva strach zo zlyhania (urobiť chybu),
 • že vnútornou motiváciou za konaním je strach z finančných problémov a snaha o pocit istoty a bezpečia,
 • aký vplyv na moje konanie a myslenie majú očakávania prevzaté od druhých a snaha im vyhovieť,
 • uvedomiť si kde je vlastne nerovnováha a od toho po malých krôčkoch začať budovať rovnováhu,
 • že slovo sebaláska nepatrí do môjho života, lebo by si druhí o mne mohli myslieť, že som egoista,
 • že druhí si nevážia mňa a môj čas lebo si ho vlastne nevážim ani ja sama,

Aké je ale to najlepšie riešenie práve pre Vás?

 

Vždy existuje odpoveď, čo je pre každého z Vás najlepšie urobiť ako nasledujúci krok.

Zvonka Vám to ale nikto len tak bez Vás nevymyslí a neporadí. Nie preto, že by Vám niekto nevedel dobre poradiť.

Ale preto, lebo „Dobré rady do života nefungujú“.

Zmena sa musí udiať vo Vás!

Odporúčam prečítať článok – “Chcem sa v živote pohnúť ďalej!” Čo funguje najlepšie? – kde som písal ako funguje koučing, ale tieto princípy fungujú univerzálne. Dozviete sa prečo dobré rady do života nefungujú a čo naozaj funguje.

Čo mi to prinesie, ak si to vyriešim?

Nie je ťažké si predstaviť čo Vám to prinesie ak si nájdete v živote rovnováhu. Ako bude život vyzerať ak si určíte čo sú Vaše hodnoty a priority. Ak si urobíte čas na dôležité veci v živote a aj na seba. A to čo tam nepatrí alebo sa tam jednoducho nezmestí,proste vypustíte zo svojho života.

 • Vymeníte vnútorné napätie za pokoj a radosť zo života.
 • Budete vidieť, že to ako žijete Vám dáva zmysel a zvýši sa vaša vnútorná spokojnosť.
 • Na dôležité veci si nájdete čas a tie menej dôležité… Vás proste nebudú trápiť…
 • Nájdete si čas aj na seba.
 • Budete pozitívnym vzorom aj pre svoje deti, partnera a svoje okolie.
 • Budete sa vedieť prijať aká/ý Ste a nesnažiť sa len plniť očakávania druhých.
 • Väčšie pochopenie a poznanie seba Vám prinesie naozajstnú životnú múdrosť a kvalitatívny posun na vyššiu úroveň v živote.
 • Hrdosť a radosť z toho že Ste túto náročnú vec zvládli a dokázali zmeniť seba aj svoj život.

 

Niekedy tá cesta k tomuto môže byť aj náročná a dlhá, ale z vlastných skúseností viem, že už keď vykročíte na túto svoju cestu, rozdiel vo vnútornom pokoji a spokojnosti je veľký.

Pracujte so mnou 1 na 1

Téme work-life balance, nájdeniu si času na seba a vymanenia sa z vystresovaného životného štýlu sa venujem aj na blogu. Napr v článkoch:

Ešte efektívnejšie viete riešiť túto tému prostredníctvom individuálnych programov a life-coachingových sedení so mnou (tieto sú platené).

Tu ponúkam 2 možnosti (pri obidvoch ide o individuálnu prácu 1 na 1):

 • Koučing
 • Individuálny program – Životná rovnováha a čas na seba

Program – ŽIVOTNÁ ROVNOVÁHA A ČAS PRE SEBA

Hlavný rozdiel tohoto programu oproti koučingu je, že sú dopredu pripravené konkrétne oblasti, otázky úlohy, ktoré spolu prejdeme. Tieto Vám pomôžu lepšie spoznať seba a objaviť svoje skryté motivácie, potreby a ďalšie smerovanie.  Pozrieme sa napr. Vaše hodnoty, limitujúce presvedčenia, očakávania, skryté potreby a pod. A potom sa na ich základe odrazíme k nájdeniu konkrétneho individuálneho riešenia.

Pred každým sedením dostanete pracovný list, ktorý si doma ako prípravu urobíte a potom s tým budeme ďalej pracovať. Pôjdeme hlbšie a objavíme nové perspektívy a riešenia, aby to bolo pre Váš život a rozvoj čo najprínosnejšie.

Tento individuálny program tiež používa koučovacie techniky. Nie preto, lebo by som Vám nevedel alebo nechcel dať priamu radu, keďže som si sám v tejto tématike veľa „odžil“ a veľa krát ju riešil z klientmi.

Dať radu je práve omnoho ľahšie ako byť nestranný a pomôcť objaviť to najlepšie riešenie človeku samému. Možno Ste sa stretli s tým, že Ste boli na úžasných školeniach alebo konzultáciách, ale aj keď Ste boli z toho motivovaní, tak realizovať zmeny v živote sa Vám nedarilo.

Z hľadiska dosiahnutia reálnych výsledkov je pre klienta oveľa prínosnejšie, ak si na to svoje najlepšie riešenie a kroky k jeho realizácii (aj keď s externou pomocou) príde sám.

Možno sa v tejto situácii točíte dokola už roky a zatiaľ sa Vám nepodarilo si to riešenie nájsť alebo sa odhodlať ho zrealizovať. Koučovacie techniky Brief Solution Focused Couchingu,  ktoré používam aj v tomto programe, sú presne na také situácie ideálnym prostriedkom.

Program pozostáva buď z 5 alebo 10 sedení. (buď osobných alebo online cez videohovor podľa Vášho výberu). Rozdiel medzi týmito variantami je hlavne v rozsahu a hĺbky, do ktorej počet sedení umožnia ísť.

1. Variant (3-mesačný program)

V tomto balíku je zahrnuté:

 • päť 60 minútových individuálnych stretnutí (online alebo osobné)
 • cvičenia a pracovné listy na prípravu
 • feedback a podpora k Vášmu napredovaniu

Cena je 580 EUR

2. Variant (6-mesačný program)

V tomto balíku je zahrnuté:

 • desať 60 minútových individuálnych stretnutí (online alebo osobných)
 • cvičenia a pracovné listy na prípravu
 • feedback a podpora k Vášmu napredovaniu

Cena je 1050 EUR

V prípade ak sa mi počas našej spolupráce bude ukazovať, že by bol pre Vás vhodnejší čistý koučing namiesto individuálneho programu (alebo opačne), tak Vám to budem komunikovať a môžete sa slobodne rozhodnúť, ktorou cestou budete ďalej pokračovať.

KOUČING

Pracujem postupmi a technikami Solution Focused Coachingu. Tento prístup veľmi účinne otvára nové perspektívy a uľahčuje nájdenie pre klienta najvhodnejších riešení.

Navyše je zameraný na odhaľovanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a silných stránok klienta tak, aby si klient nielen našiel riešenie, ale ho aj úspešne dokázal v živote zrealizovať.

Je vhodný napr. vtedy ak si chcete objavovať rôzne riešenia a nové perspektívy. Alebo ak si už viete definovať čo približne chcete a chcete si vyriešiť a naplánovať ako sa tam dostať.

Je veľmi silným nástrojom tiež pri získavaní nových uvedomení a pochopení (AHA momenty) o sebe a pri objavovaní svojich „slepých miest“.

Koučing je možné dohodnúť postupne vo forme jednotlivých sedení alebo ako cenovo výhodnejší balíček. Viac o koučingu, ako to funguje a ako prebieha spolupráca, o cenách… si môžete prečítať v sekcii KOUČING.

Som kouč certifikovaný Medzinárodnou federáciou koučov (ICF) aj Slovenskou asociáciou koučov (SAKO) a som viazaný etickým kódexom pre koučov.

Garancia

V prípade, ak prvé sedenie nebudete považovať za prínosné, tak vám platbu za koučing alebo za individuálny program vrátim. Jediný predpoklad je porozumenie toho, čo koučing je a aký je rozdiel od poradenstva a mentoringu. Poskytujem aj služby mentoringu – pozri nižšie.

Pri zakúpenom koučovacom balíček alebo individuálny program, ak sa po niekoľkých sedeniach rozhodnete, že už ďalšie nepotrebujete, alikvótnu časť platby za balíček alebo program Vám vrátim.

Súčasný spôsob žitia v zhone a strese je taký bežný, že aj keď nám to vadí, tak častokrát ani nevidíme možnosť, že by sa dalo žiť inak. Inak to však ide, aj keď to nemusí byť ľahké a vyžaduje si to najprv úsilie a odvahu vystúpiť z komfortnej zóny.

Dobrá pomôcka je predstaviť si seba v budúcnosti o 5, 10 alebo 20 rokov a obzrieť sa späť. Budem spokojný, ak budem žiť týmto spôsobom aj ďalšie roky alebo dokonca desaťročia?

Málokomu by sa taká predstava páčila. Ako to ale zmeniť? Čo nás najviac paralyzuje je práve predstava tej obrovskej zmeny, ktorú by sme potrebovali urobiť. Ale stačí začať po malinkých krokoch. Postupne ale vytrvalo. A nie za rok alebo za 5 rokov ale dnes.

Chcete zmenu a hľadáte riešenia ale potrebujete sa ešte niečo spýtať?

 • Potrebovali by Ste sa najprv porozprávať či som pre Vás tá správna voľba vo Vašej situácii?
 • Alebo sa potrebujete ešte niečo dozvedieť, aby Ste sa mohli rozhodnúť, ktorý spôsob práce so mnou by bol pre Vás najvhodnejší?

Predbežná konzultácia

Ponúkam Vám bezplatnú 30 minútovú konzultáciu cez online videohovor (cez platformu podľa Vášho výberu: Zoom, Messenger, Google Meets, Skype).

Chcete sa niečo spýtať, dohodnúť si predbežnú konzultáciu, objednať na na koučing alebo na individuálny program? Môžte použiť tento kontaktný formulár alebo mi poslať email na martin@volnyprezivot.sk

Odoslaním súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ako je uvedené v dokumente "Ochrana osobných údajov".
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner