fbpx

Beriem si svoju moc od šéfa späť

0

Problém je šéf

Práca bola tá istá. Dokonca aj šéf, ktorý bol pre ňu „tŕňom v oku“ bol ten istý.
Ale niečo sa predsa len ZMENILO.

Síce ju práca sama o sebe bavila, nedostávala za ňu od šéfa ocenenie.

Keď ju robila dobre, tak to bolo samozrejmé. Keď sa zriedkavo niečo nie úplne podarilo, tak jej to hneď bolo vyčítané. Trápilo ju, že dokonca nebola pochválená ani za naozaj mimoriadne výkony.

Zmena perspektívy – čo vlastne idem riešiť?

Počas koučingu bol prvý kľúčový moment presmerovanie pozornosti od vonkajších faktorov (aký je šéf človek, že ním nie je oceňovaná za svoje výkony…), k tomu čo vie priamo ovplyvniť (to aké výsledky produkuje, ako sama hodnotí svoje výkony, aký zmysel vidí v práci…).

💡 Na začiatku zmeny stálo pochopenie – „Doteraz som moc nad svojou spokojnosťou dávala do rúk niekoho druhého“.

Toto bolo dôležité, lebo pri takomto šéfovi bola „šanca na výhru“ v podobe uznania malá a hlavne nezávisela od nej.

💡 Potom nasledovalo uvedomenie si, že „Ja som so svojimi výkonmi v práci spokojná a práca ma baví. Tým, že som zameriavala svoju pozornosť na tú vec so šéfom, som svoju nespokojnosť ešte viac nafúkla a nevšímala som si koľko je toho dobrého“.

S čím to ešte súvisí?

Ďalej som ju pozval zamyslieť sa, ako táto potreba externého ocenenia súvisí s jej životom ako celkom. Klientka tam našla podobnosť s otcom a s učiteľmi v škole.

🟢 Aj keď sme nešli do toho hlbšie, tento pohľad z väčšej perspektívy jej dodal ešte väčšiu motiváciu s tým pracovať.

Rozhodla sa budovať si sebadôveru a silu, ktorá závisí od nej samej a nie od hodnotenia druhých.

Na záver bolo pre mňa potešením vidieť ako sa tá väčšia sebadôvera prejavovala už počas koučingu.

Nové možnosti

Okrem chuti na tom pracovať zrazu videla pred sebou nové možnosti:

✅ Môžem to ísť otvorene riešiť so šéfom (doteraz som sa k tomu neodvážila), môžem zmeniť prácu, môžem zostať v práci a byť spokojná… závisí to odo mňa.

P.S. Tento príbeh je z pochopiteľných dôvodov napísaný všeobecne a bez detailov a je zverejnený so súhlasom klienta.

Zaujíma Vás možnosť riešiť si svoje témy naplnenia v práci, posunutia sa v práci ďalej a lepšieho dosahovania svojich cieľou pomocou koučingu alebo individuálnych programov?

Tu sa môžete objednať na 30-minútovú bezplatnú konzultáciu, kde sa môžeme porozprávať ako by som Vám vedel prostredníctvom koučingu pomôcť, či sa to hodí na Vašu situáciu a môžte sa bližšie zistiť o čom to koučing vlastne je a ako to prebieha.

Alebo tu sa dá priamo objednať na koučing.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner