fbpx

Home office – oveľa horšie ako sa dalo čakať!

Najprv Ste sa tešili, že budete pracovať z domu a potom prišlo sklamanie?

Priniesol Vám home office počas korony splývanie práce a súkromného života alebo dokonca viac práce ako predtým?

Stretol som sa v poslednom období s viacerými ľuďmi, ktorí sú presne v takejto situácii a riešia čo s tým. Po opustení dráhy audítora už vyše 12 rokov fungujem prevažne z home officu a väčšinu „problémov“ s prácou doma som si prešiel aj sám. Preto som si povedal, že o svojich skúsenostiach a tiež o skúsenostiach ľudí, s ktorými sa stretávam, napíšem.

Ako sa prejavujú „problémy“ s home officom?

„Neželané“ dopady home officu sa prejavujú napr.:

 • Myslím na prácu aj po práci a neviem si plnohodnotne užiť čas doma a so svojimi blízkymi.
 • Nielenže som neušetril čas, ktorý by som strávil cestovaním, ale častokrát potrebujem pracovať ešte viacej, ako keby som do práce štandardne dochádzal.
 • Ťažko sa v domácom prostredí sebamotivujem a dostávam do pracovného módu.
 • Cítim sa unavený viac ako to bývalo predtým.
 • Mám „zhoršenú náladu“ alebo som častejšie podráždený.

Môže toho tam byť samozrejme viac. V tomto článku sa zameriavam na prípady, kedy predtým ľudia bežne chodili do práce a teraz zrazu kvôli Korone potrebujú pracovať z domu.

Čo sú príčiny a aký je kľúč k riešeniu?

Príčiny je práveže celkom ľahké určiť. Najčastejšie sú:

 • Neurčenie si režimu pracovného dňa („však som doma budem robiť ako bude treba“).
 • Predlžuje sa súvislý čas strávený za počítačom čo vedie k väčšej únave. Je tu absencia „vyrušení“, ako napr. keď sa vás kolega príde niečo spýtať alebo idete s niekým do kuchynky na kávičku. Teraz aj keď Vás kolega „vyruší“ tak je to opäť cez počítač.
 • Málo osobného kontaktu a celkovo socializácie.
 • Kontrolovanie „čo je nové“ cez mobil alebo notebook aj po pracovnej dobe.
 • Vždy sa nájde niečo iné „dôležité“ na prácu, ako to čo je naozaj dôležité.

Pri väčšine bodov už keď príčinu pomenujete, tak sa riešenie núka samé.

Ak chodíte kontrolovať na email „čo je nové“ aj po pracovnej dobe (pritom viete, že teraz to aj tak nebudete riešiť, lebo idete variť večeru deťom) tak je jasné, že to potrebujete prestať robiť. Zmeniť to však nemusí byť také ľahké ako to znie.

To čo je naozaj ťažké je zaviesť tie riešenia do praxe. Za väčšinou týchto príčin sú chýbajúce návyky vhodné pre nové pracovné podmienky.

Kľúčom k vyriešeniu je teda vybudovanie nových návykov a rituálov.

Návyky, ktoré vás dovedú k želanému fungovaniu

V podstate väčšina nášho dňa sa skladá z rôznych opakovaných činností. Začína to už umytím zubov a potom raňajšou kávou. Niekto ešte cvičí, iný medituje a niekto si pozerá na mobile čo je nové.

Návyky a rituály majú tú výhodu, že ich robíme automaticky a takéto zautomatizované činnosti si nevyžadujú veľa našej mentálnej energie a pozornosti.

Je pre vás home office počas korony novým štýlom práce a ešte nemáte vybudované vhodné zvyky? Alebo síce pracujete na home office už roky, ale fungujete spôsobom, ktorý vás nepodporuje v tom , ako by ste to chceli mať?

Potrebujete si teda zaviesť nové zvyky, ktoré vám pomôžu fungovať na home office efektívne a obmedzia výskyt pre vás neželaných javov (ako únava, splývanie práce so súkromím a pod…).

Prípadová štúdia: Príchod z domácej kancelárie domov

Agnes trápi, že myslí na prácu aj po tom ako vypne počítač. Aj keď sa rozpráva s partnerom alebo s deťmi tak jej práca chodí stále po rozume a nevie sa plne sústrediť na to čo robí. Predtým to bolo oveľa lepšie. Cesta domov v aute alebo MHD a zmena prostredia jej slúžila ako predel a „prirodzená bariéra“ medzi zamestnaním a súkromným životom.

Teraz, keď je stále doma, potrebuje vymyslieť niečo, čo bude tento „predel“ nahrádzať. Len to, že vstane od notebooku a prejde pár metrov do kuchyne, nestačí. Partner na ňu hovorí a deti sa s ňou chcú hrať, ale mysľou je ešte stále pri nejakej nedoriešenej úlohe alebo rozoberá, čo vlastne šéf myslel tou poznámkou.

Rozhodla sa to zmeniť. Zamýšľa sa:

Aká aktivita je pre mňa dostatočne zaujímavá a odlišná, aby som sa na ňu s potešením vedela sústrediť a zabudla pritom na prácu?

Po chvíli si zaumieni, že ak jej to má fungovať, tak musí aspoň na chvíľu po práci zmeniť prostredie. Pôjde sa prejsť po sídlisku. A Draždiak je neďaleko a chodí tam rada. Je pevne odhodlaná začať s tým hneď od zajtra bez ohľadu na počasie. Vnútorná spokojnosť, pokoj a rodina jej za to stoja.

To bol len jeden príklad ako to môže fungovať. Kandidátov na túto „bariéru“ je ale veľa a každý si vieme nájsť niečo čo nám bude fungovať.

Môže ísť o polhodinové cvičenie jógy alebo ísť si na chvíľu zabehať von. Môže ísť o pustenie si svojej obľúbenej hudby. Prípadne ísť na prechádzku po ulici alebo sa „hrabať“ chvíľu na záhradke.

Mne osobne ešte pomáha si pred ukončením práce premyslieť, čo budem robiť zajtra a hlavne čím hneď ráno začnem. Potom viem čo ma čaká zajtra, mám to pre dnešok uzavreté a ľahšie sa mi „odrážajú“ neodbytné myšlienky.

Dôležité je, aby to bolo pravidelné a niečo čo predstavuje jasný predel medzi prácou a zvyškom dňa. Pravidelnosť vám pomôže postupne vybudovať si zvyk „prepnúť“ pracovný mód na súkromný. Na začiatku to môžno pôjde ťažšie tak, ako pri všetkom novom. Ďalej sa pozrieme ako zvládnuť takéto budovanie nových zvykov.

Ako zaviesť nový režim a zvyky?

Prvý krok – Čo už funguje?

S týmto sa možno nestretnete tak často. Ja to ale využívam a odporúčam na základe svojich skúseností ako Solution focused coach.

Ide tu o to identifikovať si, ktoré zvyky a činnosti vám v terajšom režime už fungujú a podporujú to čo chcete.

Je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si čo Vám už funguje. Po prvé preto, aby Ste sa o to mohli oprieť a posilniť a po druhé, aby Ste si to novými zvykmi nenabúrali.

Druhý krok – Aké nové zvyky zaviesť?

Keď viete čo Vám vadí a s čím sa potýkate, tak si väčšinou viete aspoň zhruba určiť, čo by Ste potrebovali zmeniť.

Viete sa inšpirovať v článkoch alebo sa porozprávať s kolegami, ktorí majú tie veci čo Vás trápia, už zvládnuté.

Viete ísť tiež ku koučovi, čo má tú výhodu, že nájdené riešenia sú z podstaty koučingu šité presne na Vás. Pritom si aj preskúmavate čo Vám osobne najviac vyhovuje a aký proces zavádzania zmien by mohol byť pre vás najvhodnejší.

Keď to riešite s niekým externým výhoda je aj to, že máte ďalšiu motiváciu, keď o tom niekto iný vie. Tiež si môžete dohodnúť, že Vás bude podporovať pri celom procese.

Tretí krok – Zavedenie nových zvykov

Ako zaviesť tieto nové zvyky?

Pre toho, kto s tým nemá skúsenosti je práve toto tá najťažšia časť. Pre niekoho môže byť ťažké sa „do toho“ vôbec pustiť a pre niekoho je síce ľahké začať, ale omnoho ťažšie v tom vydržať.

Ja som práve ten typ, čo sa ľahko do vecí púšťa ale ťažšie zotrvá. Keďže to o sobe viem, tak si už v súčasnosti viem dať pozor a navrhnúť si proces zavedenia nových zmien tak, aby mi čo najdlhšie vydržala motivácia. Funguje mi to napr. keď si do toho včlením prvky „hravosti“ a učenia sa niečoho nového.

Sú určité pravidlá a techniky, ktoré pri zavádzaní nových zvykov fungujú a je užitočné sa nimi inšpirovať. Keďže je to veľmi obsiahla téma, spomeniem iba pár (podľa mňa) najdôležitejších bodov, aby to nezapadlo v množstve vecí, ktoré by sa o tom dali napísať. Sú o tom celé knihy a ak Vás táto téma zaujala určite si nejakú odporúčam prečítať. Dá sa to s úspechom využiť aj v iných oblastiach života.

Kľúčové body pri budovaní nových zvykov:

A: MALÉ ZMENY

Prvé, veľmi jasné pravidlo – začať s malými zmenami. Treba si vybrať niečo, čo sa Vám zdá celkom ľahko zvládnuteľné. Ak si hneď naplánujete niečo, čo zvládate len s vypätím síl, tak šanca úspešne to robiť každý deň je minimálna.

Ak chcete ráno začať s cvičením, tak je veľmi odvážne si od začiatku naplánovať hneď 30-minútovú lekciu v ostrom tempe. Oveľa väčšia šanca na dlhodobý úspech je (hlavne ak Ste už dlho necvičili) ak si najprv naplánujete len 10 minútové cvičenie v pohode zvládnuteľnom tempe. Úspešný začiatok vás povzbudí k pokračovaniu.

B: PRAVIDELNOSŤ

Musí to byť pravidelné. Vymyslite si to tak, aby Ste naozaj mali veľkú šancu robiť to pravidelne na dennej báze.

Chcete si to uľahčiť a nie naopak. Preto si to dajte v takom čase, keď je veľká šanca, že na to budete mať čas a energiu.

Ak si nejakú dôležitú pracovnú rutinu naplánujete pred každodenným mítingom tímu, pred ktorým pravidelne niečo doriešujete alebo Vás kontaktujú kolegovia, tak je oveľa menšia šanca, že to pravidelne dokážete vykonávať.

Ja som si tak kedysi pred rokmi naplánoval dôležitú úlohu, na ktorej som chcel dlhodobo pracovať, hneď po obednej prestávke. Dávalo mi to tak najprv logiku, lebo som v tom čase mal na to priestor. Akurát som nedomyslel, že vtedy som väčšinou ospalý a mám minimálnu kreativitu. Takže po pár dňoch trápenia som to musel vymyslieť inak.

C: POSTUPNÉ PRIDÁVANIE ďalších zmien

Ďalšiu zmenu vždy pridajte, až keď sú tie doterajšie už úspešne zavedené.

Ak skúsite zaviesť veľa zmien naraz, tak to možno dva/tri dni s vypätím síl zvládnete, ale potom sa na to vykašlete, že to takto nejde.

Všimnite si ako sú aj také „drobnosti“ ako nákup v novom obchode, kde nepoznáte čo kde je alebo jazda autom do práce novou cestou náročné na výdaj mentálnej energie a pozornosť. Proste činnosti, ktoré nemáme zautomatizované si vyžadujú oveľa väčšiu pozornosť (ktorej máme obmedzenú zásobu) a psychicky nás ľahšie unavia.

Toto bol kedysi pre mňa typický problém. S nadšením som si išiel „zlepšovať“ život (napr. po novom roku alebo po letnom dovolenkovom období) a naplánoval som si celý nový denný režim. Začal som sa naháňať za niekoľkými novými cieľmi a zaviedol som naraz veľa nových vecí do svojho dňa. To nadšenie mi dodávalo silu, tak som pár dni vydržal. Bolo to ale s vypätím síl a potom som proste nevládal v tom pokračovať.

Teraz som už skromnejší, vždy zavádzam jednu až max 2 nové veci naraz a robím to priebežne počas roka, nečakám na nový rok alebo narodeniny.

D: BYŤ PRIPRAVENÝ aj na čiastkové neúspechy

Či už skôr alebo neskôr sa stane, že sa Vám nepodarí dodržať, čo Ste si predsavzali. Či už z objektívnych príčin (musíte ísť z dieťaťom k lekárovi alebo šéf Vám zadal urgentnú časovo náročnú úlohu…) alebo subjektívnych (aj keď sa snažíte vám to dnes nejde alebo napr. Ste rozhodený z toho, že Vás niekto kritizoval).

Treba byť pripravený, že takáto situácia sa môže stať a ďalší deň proste pokračovať v pôvodnom pláne bez toho, že by Ste sa obviňovali alebo trápili, že to včera nevyšlo.

Príklad:

Identifikoval som si 8 nových zvykov/rituálov/činností, ktoré chcem do svojho pracovného života zaviesť alebo robiť inak ako doteraz.

Vyberiem si najskôr len jednu. Ráno sa budem 20 minút venovať najdôležitejšej dlhodobej úlohe ešte predtým ako začnem čítať a vybavovať emaily. Nedám si ako cieľ celú hodinu, aj keď je môj konečný cieľ. Začnem len s 20 minútami, lebo viem, že to dám aj v dňoch keď sa mi do toho nebude chcieť. Ak to nakoniec bude aj hodina tak super. Ak to bude tých 20 minút, tak budem tiež spokojný, keďže som si to takto predsavzal.

Po dvoch týždňoch úspešného napredovania, kde sa mi okrem jednej výnimky, keď ma bolela hlava, darilo dodržiavať nový zvyk, sa rozhodnem, že to predĺžim na 30 minút. Už sa do toho dostávam celkom ľahko bez veľkého nutkania kukať najprv do emailov. Ráno mám čistú hlavu a veľa energie, tak aj výsledky tohto ranného sústredenia sú povzbudivé, čo ma ešte viac motivuje v tom vytrvať.

Zároveň idem na druhom konci pracovného dňa zaviesťpredel“ medzi prácou a zvyškom dňa. Bude to prvý krok k tomu aby som „v hlave“ nepracoval aj dávno potom ako vypnem počítač, ale plnohodnotne sa vedel venovať partnerovi, deťom a svojim aktivitám. Vyskúšam, či mi bude fungovať 15-minútová prechádza vonku na čerstvom vzduchu.

Po nejakej dobe si to opäť vyhodnotím. Funguje to, aj keď mám nápad ako to urobiť ešte lepšie. Potrebujem si predtým ešte zrekapitulovať a uzavrieť pracovný deň, aby ma počas prechádzky toľko nepokúšalo riešiť čo sa cez deň v práci udialo. O ďalšie 2 týždne sa cítim pripravený pridať ďalšiu malú zmenu. Atď…

Ďalšie osobne overené tipy pre lepší Home office:

 1. Pravidelné prestávky sú nevyhnutnosť (mne vyhovujú po 60 až max 90 minútach práce). Prestávka by mala byť strávená mimo počítača spôsobom, ktorý mozog a telo zapája inak ako pri práci.
 2. Pripomínajte si pozitíva home officu, hlavne keď už Vám po čase začne práca doma liezť na nervy. Všetko má aj svoje nevýhody a sú obdobia keď Vám to proste začne viacej vadiť. Keď si to príliš všímate, tak paradoxne budete mať pocit, že je to horšie a horšie. Vtedy odporúčam zamerajte pozornosť na to, čo Vám home office prináša (netreba sedieť v dopravných zápchach, môžte byť viac s rodinou, nosiť pohodlnejšie oblečenie, pracovať doma v kľude a nie v hlučnom open space…).
 3. Ste na home office obaja aj s partnerom? Viete sa navzájom podporiť a využiť čo najlepšie tento spôsob fungovania? Napr. my sa s manželkou striedame pri varení a spoločný obed si občas spestríme dezertom. Vieme sa vtedy v kľude porozprávať o čom chceme, čo večer s deťmi už zďaleka také jednoduché nie je.
 4. Pred ukončením práce si premyslím čo budem robiť zajtra a hlavne čím začnem. Potom som kľudnejší, pracovný deň mám uzavretý a ľahšie sa mi „odrážajú“ prípadné neodbytné pracovné myšlienky.
 5. Občas si cielene zahrniem do pracovného dňa niečo nové, niečo na oživenie čo naruší stereotyp.
 6. Ak mám pocit, že mám „zavarenú“ hlavu, idem von, väčšinou na záhradu. Svieži vzduch (ak práve nie je vonku nad 30) dokáže robiť divy pre náladu ale aj pre ďalší výkon v práci.
 7. Ak nepotrebujem, tak kvôli práci nesedím za počítačom dlhšie ako treba. Môjmu celkovému prístupu aj konkrétnym tipom k efektivite som sa venoval v článkoch: Ako som si vytvoril voľný čas – moja cesta k hyperproduktivite a 10 drahokamov efektivity – najcennejšie tipy na zefektívnenie svojich činností.

Takže na koniec Vám už len prajem, aby bol Home office „Oveľa lepší ako sa dalo čakať!“.

Chcete sa niečo spýtať alebo sa objednať na koučing alebo individuálny program? Napíšte mi:

Odoslaním súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ako je uvedené v dokumente "Ochrana osobných údajov".

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner