fbpx

Myši, opakovanie a životné lekcie

0

Stalo sa to už skoro pred 10 rokmi. Aj keď nie som na tú príhodu obzvlášť hrdý niečo ma naučila.

🐭 Objavili sme s manželkou v pivnici myš. Nemali sme pascu, ale ani sa nám ju nechcelo zabíjať. Že to teda urobíme humánne, chytíme ju živú a vypustíme von.

Inšpirovali sme sa na nete ako to urobiť. Dali sme na poličku dlhšiu papierovú trubku a na jeden koniec kúsok slaniny. Trubka polovicou pretŕčala cez okraj poličky tak, aby akurát držala rovnováhu. Keď myš pôjde za slaninou, trubka sa preváži a myš spadne do vysokého vedra.

🐭A fungovalo to. Po pár hodinách sme tam našli myš. Vypustili sme ju na konci záhrady asi 40 metrov ďaleko. A pascu sme nastavili ešte raz, čo keby náhodou tam bola ďalšia.

🐭🐭🐭 A asi po hodine sa naozaj chytila ďalšia. Zasa sme ju vypustili a nastavili znova. Tentokrát sa chytila už len za pol hodinu. Toto sme zopakovali ešte asi ešte ďalšie dva alebo tri razy.

Vždy to fungovalo, akurát nám bolo divné, že by sme mali toľko myší. A že sa ten interval skracuje a aj veľkosťou si boli tie myši podobné.

⚪ Tak sme jej na chrbát urobili bielou farbou bodku a znova ju vypustili na konci záhrady.

🐭⚪ Po 15 minútach sme skontrolovali vedro a …. bola tam myš a na chrbte mala bielu bodku.

Posledný krát sme ju vypustili na pole za dedinou a už sa nevrátila. Dobre sme sa zasmiali ako nás myš vyučila a slúžilo nám to potom viacej krát ako dobrá lekcia v iných prípadoch.

Rozhodol som sa poučenia z tejto príhody spísať:

➤ nebuď príliš nadšený prvotným úspechom, lebo to ešte neznamená, že to robíš dobre,

➤ overuj si, či to čo vyzerá že funguje, aj naozaj funguje,

➤ nestačí mať dobre premyslenú a zvládnutú tú časť čo vyzerá najdôležitejšia (v tomto prípade chytenie myši), ale treba domyslieť aj ako to dotiahnuť do konca,

➤ nepodceňuj inteligenciu a schopnosti úplne nikoho,

➤ riešenia založené na rovnováhe (v tomto prípade trubka na poličke) fungujú výborne, a každé vybočenie z extrému môže znamenať neželané dôsledky,

➤ vo všetkom sa skrývajú lekcie, ktoré Ti môžu byť užitočné aj v budúcnosti.

Raz mi dokonca tento príbeh napadol počas koučingu, keď klientka v pracovnom živote niečo dokola opakovala a neprinášalo mu to želané výsledky. Napriek tomu sa od toho nevedela odpútať.

✅ Nezdalo sa mi vtedy vhodné ten príbeh priamo porozprávať, ale podnietilo ma to zamerať jej pozornosť práve na preskúmanie toho opakovania. Pozrieť sa na to inak. Od konca, od želaného výsledku.

A zároveň som bol vytrvalý v tom, aby sa pozrel a spochybnil predpoklady na ktorom bol tento opakujúci nefungujúci spôsob založený. A bolo to vtedy úspešné.

Ak máte chuť sa zamyslieť:

❓ Čo v živote opakujem a neprináša to želané výsledky?

P.S. A samozrejme sú prípady, keď niečo opakujeme a treba v tom vytrvať, lebo len vtedy dosiahneme cieľ. A umenie je práve v tom rozlíšiť kedy vytrvať a kedy niečo treba zmeniť.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner