fbpx

Zmeny v práci vôbec nie sú len o zmene zamestnania

0

Raz mi dokonca jeden kamarát povedal, že sa mu páči čo píšem o zmenách, ale mi to nelajkuje, aby to nevyzeralo, že chce zmeniť zamestnanie.

Áno jedna z kľúčových oblastí, ktorej sa venujem je, že pomáham klientom „naštartovať sa“ a uskutočniť zmeny v práci.

Celkom prirodzene pritom napadne, že tou zmenou je zmeniť zamestnanie alebo odísť zo zamestnania a rozbehnúť si biznis.

Typy zmien

Ale to je len jeden typ zmien a ani nie ten najčastejší.

👉 Niekedy naozaj tá zmena, ktorú človek potrebuje, je zanechať to staré.

Ak je to už prežité, neposkytuje to priestor pre rozvoj alebo sa už proste potrebuje #posunúť ďalej.

👉 Na druhej strane, však človek často potrebuje urobiť zmeny na tom mieste kde práve je.

A nie od toho utekať, lebo by ho to mohlo znova „dobehnúť“.

A tie zmeny zmeny môžu byť na vnútornej úrovni alebo na vonkajšej úrovní (alebo oboje).

Vnútorné zmeny zahŕňajú prácu na sebe: na svojich postojoch, presvedčeniach, na svojom mind-sete. Je pri tom dôležité ujasniť si svoju víziu, motivácie, potreby a ciele.

Častokrát zmeny na vnútornej úrovni sú nevyhnutné preto, aby mohli nastať zmeny aj navonok (čo je napr. povýšenie, zmena práce, lepší plat, viac zodpovednosti, viac slobody v práci, lepšie vzťahy so šéfom a s kolegami…).

A potom sa aj tie vonkajšie zmeny nielen podaria, ale zároveň prinesú aj spokojnosť.

Príklad čo bolo za potrebou urobiť zmenu

Nedávno som sa na koučingu stretol s prípadom, keď sa neuspokojená potreba slobody dostala do popredia a bola príčinou nespokojnosti v práci, ktorá ho inak svojou podstatou napĺňala.

Prvý krok bol uvedomiť si o čo tu vlastne ide. Pochopiť to čo ho vnútorne poháňa k tej zmene a čo vytvára tú nespokojnosť.

Potom nasledovalo hľadanie riešenia tak, aby aj zostal v práci a aj potreba slobody bola lepšie naplnená.

Kvôli diskrétnosti nemôžem byť konkrétny, ale na základe pochopenia (práce na vnútornej úrovni) potom prišli konkrétne kroky (práca na vonkajšej úrovni), ktoré spolu spôsobili zmeny v živote (v tomto prípade nebolo potrebné zmeniť prácu, lebo príčina bola inde) a výsledkom bolo veľké zvýšenie spokojnosti v živote.

Námet na zamyslenie:

❓ Akú aj malú zmenu by som vedel/a uskutočniť, aby som bol/a v práci spokojnejší?

❓ Čo budú také prvé indikátory, že sa mi to darí? Na čom to vlastne spoznám?

Potrebujete zrealizovať zmenu, posunúť sa v živote alebo v práci ďalej, nakopnúť sa v k dôležitému cieľu? Pomáham aj v týchto témach klientom pomocou koučingu alebo individuálnych programov?

Tu sa môžete objednať na 30-minútovú bezplatnú konzultáciu, kde sa môžeme porozprávať ako by som Vám vedel prostredníctvom koučingu alebo individuálnych programov pomôcť, či sa to hodí na Vašu situáciu a môžeme aj rovno začať s Vašou témou.

Tiež môžte na tejto konzultácii zistiť viac o čom to koučing (alebo individuálne programy), ako to prebieha alebo ak už viete, že toto potrebujete, môžete sa priamo objednať na koučing.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner