fbpx

Čo je podstata toho čo chcete – nehráte na nesprávnom ihrisku?

0

Každý máme niečo, čo veľmi chceme. Myslíme si, že keď to niečo dosiahneme alebo tú vec budeme mať, tak budeme šťastný. O tom, že to takto jednoducho nefunguje, Ste už určite počuli veľakrát.

Ja sa ale chcem pozrieť na iný aspekt „chcenia“. Čo je vlastne skryté za tým konkrétnym chcením?

Čo sa skrýva za našimi túžbami?

Mám rád príklady. Povedzme, že máme muža, ktorý chce veľa zarábať. Teraz si poďme ukázať, aké môžu byť rôzne dôvody, PREČO chce vlastne veľa zarábať. Tu sú rôzne varianty, ktoré mi napadli:

1. Vyrovnať sa kamarátom

Jeho kamaráti patria do skupiny nadpriemerne zarábajúcich. Všetci majú veľké domy, drahé autá, exotické dovolenky a on sa im chce prinajmenšom vyrovnať. Podstata tohoto chcenia veľkého zárobku teda nie reálna potreba väčších príjmov, ale snaha začleniť sa, patriť do určitej sociálnej skupiny.

2. Cestovanie po svete

Túži veľa cestovať po svete a spoznávať nové krajiny a kultúry. V tomto prípade je rozdiel oproti prechádzajúcemu, že muž reálne chce tú konkrétnu vec, na ktoré potrebuje peniaze (cestovanie po svete). V prípade 1. mužovi nešlo o tie autá a dovolenky, ale len o vyrovnanie sa kamarátom a sociálny status. Samotná hlbšia potreba v 2. prípade ale tiež nie sú peniaze ale potreba objavovať, zažívať nové skúsenosti, spoznávať nové veci.

3. Za všetkým hľadaj ženu 🙂

Manželka je top manažérka a má v súčasnosti podstatne väčší príjem ako on. Jeho skrytá motivácia nie je reálna potreba peňazí, ale snaha si niečo dokázať. Že nie je menejcenný a že sa dokáže ako „správny chlap“ postarať o rodinu. Chlapské ego predsa vie, že „Žena predsa nemôže zarábať viac ako muž.“ 🙂

4. Jachta

V detstve veľa čítal o dobrodružstvách námorníkov. Ako dospelý si veľmi túži kúpiť jachtu a sníva o dovolenkách na nej. Čo ak je ale za týmto želaním skryté niečo iné? Túžba po voľnosti a nezávislosti alebo snaha uniknúť z bežného nudného života? Možno keby reálne vlastnil tú jachtu, tak by to tieto jeho potreby aj tak neuspokojilo alebo len krátkodobo. Možno potrebuje celkovo zmeniť to ako žije, aby nepotreboval utekať pre realitou do detských snov (o možnom rozpore medzi hodnotami a tomu čomu sa venujeme som písal v  článku: Inšpiratívne odhalenie – Hodnoty versus Priority).

5. Uznanie rodičov

Je mladší z dvoch synov. Staršiemu akosi išlo všetko ľahšie. Myslí si, že rodičia sú sklamaní, že nie je taký úspešný ako jeho starší brat. Zarábaním peňazí chce rodičom dokázať, že za niečo stojí. Potreba evidentne nie sú peniaze ale uznanie a potvrdenie svojej hodnoty zo strany rodičov.

6. Bývanie

Býva s rodinou u svokrovcov a už by chcel bývať vo vlastnom. Má vysnívaný praktický moderný dom. V tomto prípade je to prirodzená potreba zabezpečiť rodinu a mať strechu nad hlavou.

7. Pomáhanie v Afrike

V hlave má nápad na veľký projekt, ktorým chce pomáhať ľuďom v najchudobnejších afrických štátoch. Na jeho rozbeh potrebuje veľa peňazí. Reálnou potrebou, ktorá by bola veľkým príjmom uspokojená, je v tomto prípade potreba prispieť ostatným/spoločnosti/svetu.

Pochopenie reálnych potrieb, ktoré chcú byť uspokojené

V ani jednom prípade nešlo o peniaze samotné. Samotné získanie peňazí má len naplniť inú konkrétnu potrebu. Určite sú aj také prípady, keď je niekto spokojný, až keď vidí určité čísla na svojich účtoch, aj keď si za ne nepotrebuje nič konkrétne kúpiť. Napadá mi napr. strýko Držgroš z Káčerova.

Tieto príklady sú ale iné a možno ich rozdeliť do dvoch skupín. V jednej sú potreby, ktoré sa dajú priamo peniazmi uspokojiť. Napr. v prípade cestovania po svete alebo nového bývania.

V ďalších išlo o potrebu dokázať niečo sebe alebo druhým, získať uznanie alebo potreba sebarealizácie. V týchto prípadoch peniaze mali len veľmi nepriamo slúžiť na uspokojenie potrieb. A je možné, že by ich ani neuspokojili.

Napr. ak by muž v bode 3 dosiahol vyšší príjem ako manželka, tak by jeho chlapské ego bolo spokojné. Ale čo ak to nie je reálne mať také vysoké príjmy v jeho povolaní, ktoré ho inak napĺňa. Mohol by zmeniť povolanie (kde by nebol spokojný) alebo začať podnikať. V takom prípade je aj dosť možné, že by neuspel, keďže by vychádzal z takejto pomýlenej motivácie.

Naozaj nie je riadny chlap ak má nižší príjem ako manželka? Ak teda nepochopí a nespracuje túto svoju vnútornú motiváciu, tak sa bude len zbytočne v živote trápiť.

Rôzne cesty k uspokojeniu potrieb

Čo je naozaj skryté za naším chcením? Čo je reálna potreba, ktorú potrebujeme uspokojiť? Keď to zistíme, tak vieme uspokojiť tú svoju potrebu čo najefektívnejším spôsobom.

Muž top manažérky môže pochopiť, že hodnota chlapa sa neodvíja od porovnávania platu s manželkou. Keď uvidí, že je naozaj dobrý v tom čo robí, že je vo svojom povolaní spokojný a pomáha veľa ľudom, tak môže pochopiť, že v tom je jeho životné naplnenie a hodnota. A potom prestane mať potrebu naháňať sa za vyšším príjmom len kvôli tomu, že jeho žena viac zarába. Podobne je to aj v prípadoch 1 a 5 s rodičmi a bratom.

Muž, ktorý túži po jachte, si svoju potrebu po voľnosti a dobrodružstve vie uspokojiť „lacnejším“ spôsobom. Možno si stačí len prenajať na týždeň jachtu pri mori. A možno by zistil, že to ani nie je to čo si tak vysníval. A možno potrebuje od základu zmeniť svoj nudný život plný rutiny a povinností, ktorý mu pripadá ako ťažké bremeno.

A pomáhanie v Afrike sa dá asi efektívnejšie realizovať z iných peňazí ako z vlastných príjmov. Možno prácou vo vhodnej neziskovej organizácii alebo získaním peňazí od sponzorov a z grantov.

Potreby, ktoré máme, si žiadajú uspokojenie. Dôležité ale je, že sa neklameme v tom, akým spôsobom ich dokážeme uspokojiť.

A v niektorých prípadoch existujú jednoduchšie a lepšie spôsoby ako tieto potreby uspokojiť. V prvom rade ale potrebujeme poznať aké sú tieto naše neuspokojené potreby. Alebo sa na to môžeme pozrieť z pohľadu našich túžob – Ktoré sú to potreby, čo sa skrývajú za našimi chceniami/túžbami?

Aké sú Vaše chcenia a ktoré potreby sa za tým skrývajú?

Ak Ste si došli až potiaľto, tak už zostáva len jeden krok. Urobte si analýzu vlastných chcení/túžob. Ktoré potreby sa za nimi skrývajú a hľadajú svoje uspokojenie? Ako by Ste tieto potreby vedeli uspokojiť? Je možné, že to čo chcete Vám vlastne v konečnom dôsledku túto potrebu neuspokojí?

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner